top of page

Historie a současnost 99 

Měšťanské domy a brána v rámci Restaurace 99 a Hostelu 99 jsou vzájemně propojeny a ve středověku byly součástí komplexu špitálu sv. Alžběty. Severní stěna je součástí městského opevnění. Komplex je evidován jako světové dědictví UNESCO v rámci historického centra Českého Krumlova a je památkově chráněno.

Historie obyvatel domu: 
Tyto obytné domy vznikly na místě zrušeného městského špitálu sv. Alžběty, který založil asi Konrád z Petrovic v roce 1477 nebo 1489. Špitální kaple sv. Alžběty, nacházející se na
místě domů č. p. 99 a 100, je zmiňována v odpustkové listině
papeže Bonifáce IX. z roku 1400. Snad v roce 1504 byl tento
špitál oddělen od panského špitálu na Latránu číslo 13, od
roku 1516 začínají špitální účty. Další doklady o existenci
špitálu pocházejí z druhé poloviny 16. století. Byl označován
jako chorobinec, určený asi pro malomocné a postižené
nakažlivými chorobami. V roce 1781 rozhodla městská rada o přemístění chorobince do dnešní Linecké ulice, do budovy č.
p. 59, vystavěné roku 1783. Mezi lety 1783 - 1784 byl bývalý
špitál rozdělen na čtyři části a prodán soukromým zájemcům.
Kašpar Koutný získal za 500 zlatých dnešní dům číslo 99, od
kterého se v roce 1784 oddělil dům číslo 100 - do roku 1821
ho vlastnil Jan Höpfler. Dnešní dům číslo 101 koupil za
stejnou cenu Jakub Krzenik a číslo 103 za 400 zlatých dostal

Filip Jechl, jehož rodina zde žila až do roku 1812. O dalších
majitelích domu v 19. a 20. století nejsou dosud k dispozici přesnější informace.

Latrán č.p. 104 - Budějovická brána, Rud

Legendy, vyprávění, zajímavosti: 

Městský špitál - původně pro malomocné

s doloženou tradicí nejméně od roku 1400. Objekt je významný z hlediska 

urbanistického při vjezdu do historického jádra města, cenný z hlediska historické funkce špitálu i jeho klasicistní adaptace na byty.

Necitlivé stavební úpravy po druhé světové válce vedly ke zničení větší části původního památkově cenného architektonického detailu interiérů.

port.jpg

Český Krumlov 8. srpna 2002 - začal krizový stav.
Restauraci 99 a Hostel 99 jsme otevřeli poprvé těsně před povodněmi 2002 a sloužili jsme dlouho jako útočistě pro všechny, kteří při povodních pomáhali ostatnim.

99_povodne.jpg
bottom of page